Algemene voorwaarden

 

 

Laatst bijgewerkt: March 13, 2018

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de www.summa.com bezoekt.

Uw toegang tot en gebruik van de service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de service of deze gebruiken.

Door de service te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van de voorwaarden, hebt u mogelijk geen toegang tot de service.

Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

We zijn niet verantwoordelijk indien de informatie, beschikbaar op deze site, niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaand, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar websites van derden of diensten die geen eigendom zijn van Summa of onder zeggenschap staan van Summa.

Summa heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacy beleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Summa niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, zij het direct of indirect, voor enige schade of verlies, veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door het gebruik van inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services. We moedigen bezoekers aan om het privacy beleid van elke site te bekijken voordat ze persoonlijk identificeerbare informatie bekendmaken.

Gebruik van Summa activa

U mag documenten, tekst en afbeeldingen van deze website downloaden, bekijken en afdrukken met de volgende beperkingen:

  1. De documenten mogen enkel voor informatiedoeleinden worden gebruikt.
  2. De documenten mogen op geen enkele manier worden gewijzigd.
  3. Indien u afbeeldingen van deze website gebruikt, dient u Summa's visuele identiteitsrichtlijnen te volgen.

Persoonlijke informatie

Uw inzending van persoonlijke informatie via de website wordt beheersd door ons Privacybeleid.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor deze voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen op eender welk moment.

Contacteer ons

Indien u vragen heeft over deze voorwaarden, contacteer ons aub.